+48 71 352 57 35  

 

  • English
  • Polski

Centrum Magazynowe POLOMarket Kłobuck

Projektowana hala magazynowa będzie to magazyn artykułów spożywczych składowanych w opakowaniach na regałach do palet zaprojektowany dla firmy POLOMARKET. Cześć powierzchni planuje się przeznaczyć na pola odkładcze dla palet z artykułami przeznaczonymi do składowania w magazynie lub do wywozu z magazynu. Do hali magazynowej stanowiącej magazyn wysokiego składowania przylega hala przeznaczona na zajezdnię wózków akumulatorowych.Obiekt posiada zaplecza socjalno-biurowe dla pracowników obsługujących magazyn. Dostawa do magazynu poprzez doki rozładunkowe z zainstalowanym rampami nadstawnymi.
 
 
Powierzchnia terenu – 18.5 ha
Powierzchnia zabudowy – 37 500 m2